II Vojvodjanska liga


Aleksandra Selak

Andjela Smiljanić

Bojana Buljić

Bojana Lukić

Danica Nikić

Dejana Arsić

Dejana Živančev

Jelena Guliš

Katarina Milojević

Kristina Radojčić

Milana Zagorčić

Nina Maksimović

Selma Alija

Tamara Djurkić

Tamara Hereta

Tamara Savić

Vanja Mijonić


Jovana Joldić

Dragan Stojić